Spotkanie Opłatkowe

2021-01-11
Liucina Gilevska
image image image image

Długo oczekiwanymi i najpiękniejszymi świętami w roku są Boże Narodzenie oraz Nowy Rok.

Tradycyjne Spotkanie Opłatkowe, zorganizowane zdalnie, zapoczątkowały słowa orędzia św. Jana Pawła II z 1978 roku: „Boże Narodzenie jest świętem człowieka. Rodzi się człowiek. (…) Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym”. W Spotkaniu Opłatkowym zaakcentowaliśmy, jak w dobie obecnej ważne jest pamiętać o tych, którzy w samotności spędzają święta, pamiętać o bliskich osobach.

Program Bożonarodzeniowy został przygotowany przez uczniów 2c i 2d klasy wraz z wychowawcami Lucyną Gilewską i Marianem Wieliczko. W organizacji wydarzenia pomogła Filomena Pietkiewicz, nauczycielka informatyki oraz Alina Masztaler, wicedyrektor ds. pozalekcyjnych. Wiele dobrych emocji w czasie spotkania wywołały wirtualne pozdrowienia od uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, które wprowadziły nas wszystkich w świąteczny nastrój.