Integracja w ramach „Mostów Przyjaźni”

2020-10-15
Jadvyga Aleksandra Vysocka
image image image image

Co roku w zaprzyjaźnionych z naszym gimnazjum szkołach organizowane były przedsięwzięcia „Mosty Przyjaźni” zainicjowane przez pedagogów szkolnych miasta Wilna. W tym roku COVID-19 wniósł korekty w życie szkół, więc w tym roku akcja przekształciła się w cykl zajęć integracyjnych.

Od 22 września do 1 października bieżącego roku działania w ramach "Mostów Przyjaźni" zostały wkomponowane w lekcje plastyki, muzyki i wychowania fizycznego, a uczestnikami byli uczniowie I i II klas gimnazjum. Podczas zajęć integracyjnych uczniowie rozwinęli umiejętności komunikacji i współpracy, kreatywności i autoprezentacji. Uczniowie tańczyli tańce innych narodów, grali w zabawy integracyjne i sportowe, a zwieńczeniem zajęć był performance „Most Przyjaźni”.

Tradycyjne "Mosty przyjaźni" zainicjowała psycholog Liucina Gilevska, pedagog społeczny Jadvyga Vysocka, a pomogli im: nauczycielka plastyki Luiza Volodko, nauczycielka muzyki Elita Jurkevičienė, nauczyciel wychowania fizycznego Marjan Pavilovskij.