UPAMIĘTNIENIE 81 ROCZNICY AGRESJI ZWIĄZKU SOWIECKIEGO NA POLSKĘ

2020-09-21
Janina Volodkevič
image image image

17 września 1939 roku sowieci napadli na Polskę. Został zagarnięty obszar prawie 200 tys. km² wraz z  zamieszkałą ludnością – około 13 mln osób. Rozpoczęły się masowe deportacje i wysiedlenia Polaków.

Wilno próbowało się bronić. Na wzgórzu przed wileńską Rossą w okopach stanowisko zajął pododdział KOP-Troki, w którym służbę pełnił kapral Wincenty Salwiński. Walki o Wilno toczyły się z różnym nasileniem. W tych walkach zginęło kilkanaście osób, śmierć ponieśli kapral Wincenty Salwiński oraz szeregowcy Piotr Stacirowicz i Wacław Sawicki. Właśnie te osoby zostały upamiętnione17 września przez uczniów gimnazjum im. Św. Jana Pawła II. Nauczyciele historii wspólnie z uczniami klas 1b i 1d oraz przedstawicielami klas 3 przeprowadzili nietypową lekcję historii na cmentarzu w pobliżu grobów trzech bohaterów.  Uczniowie przypomnieli fakty historyczne, młodzież zaśpiewała pieśni patriotyczne, następnie zapalono znicze na grobach trzech bohaterów. Społeczność uczciła pamięć poległych minutą ciszy.

Lekcja historii, poprowadzona w innej przestrzeni niż szkolna ławka, pomoże młodzieży utrwalić te fakty w pamięci.