COOPERATION

Vilnius John Paul II Gymnasium has been cooperating with foreign partners  since 2002 We have valuable experience in both educational projects and youth exchange programmes. We had projects like Comenius project „Ohne Einbildung zur Ausbildung“, Erasmus + projects „Odgovorni turist varuje raznolikost kultur, ljudi in okolja“ and „Podobieństwa w różnorodnościach“. Besides, the school has permanent international programmes like: „The Duke of Edinburg International Award“ and „Perły w koronie“. Our school works a lot to prepare professional staff and responsible participants for the project work we are involved. This way together with our partners we can ensure the best results in the projects and programmes we take part.

If you have any cooperation ideas please feel free to contact us. Please contact us at rastine@jonopauliausgimnazija.vilnius.lm.lt or FB

Our international partners

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku

http://www.wsap.edu.pl/wsap/

Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łodzi

http://katolik.edu.pl/

Zespół Szkół Nr. 1 w Nidzicy

http://www.zsnr1.nidzica.pl/

Zespół Szkół Nr. 3 w Pułtusku

http://www.zs4.pultusk.pl/

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

Franceta Prešerna Gymnasium Slovenia

https://www.gfp.si/

Gymnasium Rumburk Czech Republik

http://www.gymrbk-tst.cz/

Първа Частна Математическа Гимназия и Частно начално училище „Питагор“ Bulgaria

https://www.parvamatematicheska.com/