SOCIALINĖS, EMOCINĖS IR SVEIKOS GYVENSENOS KOMPETENCIJOS UGDYMO MOBILI STOVYKLA „BALTIJOS JŪROS GPS+EQ“

2022-08-24
Diana Judkevič
image image image image image image image

2022 m. birželio 10 - 15 d. Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijoje vyko socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos ugdymo mobili stovykla „Baltijos jūros GPS+EQ“. Stovykloje  dalyvavo 40 mokinių, kurie buvo aktyvūs realizuodami programą. Programoje buvo numatyta Baltijos jūros ekologinių problemų apžvalga Lietuvoje ir Lenkijoje. Lietuva buvo apžvelgta prisimenant 2021 m. gruodžio mėn. įvykusios išvykos rezultatus, diskusijas ir žygį. Toliau vyko 3 dienų kelionė Lenkijoje į Gdanską, Gdynę ir Sopotą. Išvykos metu buvo organizuojamas darbas grupėse, skiriamos  įvairios užduotys, vyko diskusijos bei buvo analizuojamos emocijos: pyktis,  abejingumas, džiaugsmas. Vyko ne tik diskusijos, bet ir ekskursijos po miesto pažintines vietas pėsčiomis, daug dėmesio  buvo skirta kultūriniams objektams ir apmąstymams apie savijautą bei  problemines tvarumo temas. Aplankytas II Pasaulinio karo muziejus. Stovyklos apibendrinimas parengtas lyginamojo koliažo forma „Šalys skirtingos, problemos tos pačios ?“ Parengtas informacinis stendas, kuriame atsispindi pasiekti tikslai, įvykdytos užduotys ir stovyklos įgyvendinimo akimirkos kūrybine forma.

Mokinių įžvalgos po stovyklos:

„Apsilankęs Antrojo pasaulinio karo muziejuje patyriau liūdesį ir apgailestavimą. Būtų gerai, jei istorija nesikartotų. Vaikščiodamas Gdanske patyriau džiaugsmo ir susižavėjimo jausmus, nes Gdanskas – gražus miestas. Patyriau pasididžiavimo jausmą, kai susitikome su laivo „Dar Pomorza“ kapitonu; Sopote patyriau nostalgiją, nes prisiminiau Palangą, Klaipėdą. Visos stovyklos metu jaučiausi laiminga, kad esu šalia ir mano draugai yra šalia. Tai buvo labai smagu. "

„Supratau, kad „Mano mažasis ponis“ yra geriausias animacinis filmas pasaulyje. Supratau, kad ekologija yra labai svarbi ir visi turi įsitraukti (rūšiuoti šiukšles). Be to, supratau, kad bendravimas yra labai svarbus veiksnys gyvenime, teikiantis mums laimę. Daug teigiamų emocijų patyriau per žaidimus paplūdimyje, vakarinius grupės susitikimus, pasivaikščiojimą nuostabiame uostamiestyje Gdanske.“

„Tik laimingas žmogus gali padaryti kitus laimingus."

„Supratau, kad buvimas stovykloje yra labai svarbus gyvenimo ir draugystės elementas, tai nauja patirtis ir akimirka, kai vyrauja tik teigiamos emocijos. Geriau pažįsti naujus miestus ir jų istoriją, kai šalia yra draugų. Patyriau daug nuostabių akimirkų, kurių metu buvo juoko, džiaugsmo, pasitenkinimo ir galimybės praplėsti savo žinių akiratį“.

"Nesvarbu kur, svarbu su kuo!"

„Niekada nesigailėk to, kas tave pradžiugino nors akimirkai.“

Ši mobili stovykla nebūtų įgyvendinta be mūsų partnerių indėlio. Dėkojame Kredijo Unijai „Rato“, UAB ‚Mylida“, UAB „Euroglass“ už finansinę paramą ir Vilniaus miesto savivaldybei, kuri skyrė šiai veiklai 3700 Eur. Dėkojame mūsų gimnazijos bendruomenės pedagogams, kurie savanoriškai prisidėjo prie projekto įgyvendinimo realizuodami projekto tikslus ir vykdė metodinę veiklą.