MŪSŲ GIMNAZIJA – GERIAUSIA LENKŲ DĖSTOMĄJA KALBA MOKANTI MOKYKLA LIETUVOJE

2020-12-21
Diana Judkevič

Kiekvienais metais mokytojų asociacija Lietuvoje „Macierz Szkolna“ apibendrino Lietuvos lenkų dėstomąja kalba mokančių mokyklų rezultatus konkurse „Geriausia mokykla. Geriausias mokytojas “. Reitingo tikslas – populiarinti lenkų mokyklas Lietuvoje ir vertinti pedagogų darbą. Mokyklos buvo vertinamos pagal 17 kriterijų sistemą. Buvo atsižvelgiama į visų dalykų valstybinių egzaminų ir stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatus. Šiais metais mūsų gimnazija tapo laureate  Vilniaus mieste. Buvo apdovanoti šie mokytojai:

Česlava Osipovič - lenkų kalbos mokytoja;
Lina Činčiuvienė - lietuvių kalbos mokytoja;
Marija Klečkovska - anglų kalbos mokytoja;
Viktor Lozovski - istorijos mokytojas;
Božena Korvin-Piotrovska - informacinių technologijų mokytoja.

Visa tai  yra mūsų visos bendruomenės nuopelnas: administracijos, mokytojų, mokinių ir jų tėvų. Sveikiname!