LENKIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

2020-11-16
Alina Maštaler
image image image image

 2020 m. lapkričio 11 d. viso pasaulio lenkai susivienija kartu švęsdami Lenkijos Nepriklausomybės dieną. Mūsų gimnazijos bendruomenė 2020 m. lapkričio 11 d. iškilmingai sugiedojo Lenkijos himną, vyko klasių valandėlės, skirtos Lenkijos Nepriklausomybės dienami paminėti. Mokinių savivaldos atstovai nuvyko į Rasų kapines pagerbti Nepriklausomybės atkūrėjų.  Kiekvieno lenko širdžiai svarbioje  vietoje buvo uždegtos žvakės - atminimo ir padėkos simbolis už tokią brangią dovaną kaip laisvė.  Mūsų gimnazijos globėjas  šv. Jonas Paulius II pabrėžė, kad "šiandien mes džiaugiamės atgauta laisve, tačiau laisvės negalima tik turėti ir ja naudotis.  Ją turi nuolat lydėti tiesa.  Laisvė rodo brandžią žmogaus sąžinę, kylančią iš šios tiesos."  Mes augame gerbdami savo protėvių vertybes.

Patrycija Kosciukevič, III D klasės mokinė