KONSULTACIJOS NUOTOLINIO UGDYMO METU

2020-03-30
Gimnazijos administracija

ADMINISTRACIJA

Direktorius Adam Blaškevič
Pirmadieniais,10-12 val.; Penktadieniais,12-14 val.; adam.blaskevic@jp2.lt, tel. 86 861 0231

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Galina Goloburdo
Ketvirtadieniais, 8-12 val.; galina.goloburdo@jp2.lt, tel. 86 734 6258

Direktoriaus pavaduotoja papildomam ugdymui Alina Maštaler
Antradieniais, 9-13 val.; alina.mastaler@jp2.lt,  tel. 86 780 8253

Direktoriaus pavaduotoja papildomam ugdymui Diana Judkevič
Trečiadieniais, 8:30-11:30; diana.judkevic@jp2.lt, tel. 86 722 0448

SPECIALISTAI

Ugdymo karjerai specialistas Diana Judkevič
Pirmadieniais-Antradieniais, 14:00-16:00, diana.judkevic@jp2.lt  ir TEAMS aplinka

Psichologas Liucina Gilevska
Pirmadieniais-Trečiadieniais,  8:00-12:00; Ketvirtadieniais-Penktadieniais 10:00-14:00; liucina.gilevska@jp2.lt ir TEAMS aplinka

Socialinis pedagogas Jadvyga A. Vysocka
Pirmadieniais-Penktadieniais, 8:00-13:00; jadvyga.vysocka@jp2.lt ir TEAMS aplinka

Visuomenės sveikatos specialistė Marta Vitienė
Antradieniais, 7:00-12:00; Trečiadieniais, 7:00-17:00; Penktadieniais, 12:30-17:00; paštu marta.vitiene@vvsb.lt

KONSULTACIJAS DĖL PRISIJUNGIMŲ MOKINIAMS TEIKIA KLASIŲ AUKLĖTOJAI