Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
 
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 191715588. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 
Pradžia Kontaktai

GLOBĖJO DIENA VILNIAUS JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOJE
Spalio 16 diena yra labai svarbi Jono Pauliaus II mokyklų bendruomenėms. Mūsų gimnazijoje spalio mėnesį vyksta daug įvairių renginių, skirtų globėjui paminėti, tai parodos, pamokos, akademijos.
2019 m. spalio 16 d. mokiniai prie Jono Pauliaus II paminklo padėjo baltų ir geltonų chrizantemų. IV klasių mokiniai pakvietė visus į teatralizuotą vaidinimą pagal šv. Jono Pauliaus II kūrinį „Romos triptikas“. Vakare aktų salėje vyko ansamblio „Ojcowizna“ koncertas, kuriame dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė. Renginių ciklą, skirtą šv. Jono Pauliaus II dienai paminėti, pabaigėme spalio 22 d. iškilmingomis šv. Mišiomis, kurios buvo aukojamos šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje.PILIGRIMINĖ IŠVYKA Į XIX-TĄ ŠV. JONO PAULIAUS II MOKYKLŲ SUSITIKIMĄ ČENSTAKAVOJE
2019 m. spalio 9–11 dienomis Jono Pauliaus II gimnazijos ir progimnazijos mokiniai vyko į XIX-tą šv. Jono Pauliaus II mokyklų susitikimą Čenstakavoje. Šių metų susitikimo šūkis buvo Švento Tėvo žodžiai: „Atsistokite, eikime“. Susitikimas vyko Jono Pauliaus II pirmosios kėlionės į Lenkiją 40-mečio proga bei šv. Jono Pauliaus II gimimo 100-mečio proga. Susitikime dalyvavo apie 250 mokyklų iš Lenkijos ir kitų šalių. Dešimt tūkstančių žmonių su 200 mokyklų vėliavomis dalyvavo šv. mišiose Jasna Guroje, tarp kurių buvo ir Vilniaus Jono Pauliaus II mokyklų vėliavos. Mokiniai aplankė Pauliečių vienuolyną, Jasną Gurą bei vaikščiojo Čenstakavos gatvelėmis. Kupini įspūdžių ir Dievo malonės grįžo į gimtuosius namus..PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJA
2019 m. rugsėjo 18–24 dienomis antrų klasių mokiniams buvo vestos integruotos pilietinio ugdymo, informatikos ir socialinio pedagogo pamokos. Prieš tai vyko mokinių anketinė apklausa. Anketoje mokiniai turėjo atsakyti į klausimus, susijusius su smurto ir patyčių atvejais mūsų gimnazijoje. Mokytoja Božena Korvin-Piotrovska apibendrino anketų atsakymus ir sudarė diagramas, o socialinė pedagogė Jadvyga Vysocka jas pristatė. Per mokytojos Janinos Volodkevič vedamą pilietnio ugdymo pamoką mokiniai noriai komentavo savo atsakymus, vyko diskusija. Ypač sujaudino filmas, kuriame Nickas Vujičičius pasakojo apie savo išgyvenimus, drąsą pripažinti, kad patyčios labai skaudina.MOKYTOJŲ DIENOS ŠVENTĖ
2019 m. spalio 4 d. gimnazijoje vyko mokytojų dienos šventė. Renginį organizavo II C, D, E ir IV klasių mokiniai. Renginio tema „Alisa stebuklų šalyje“. Mokiniai nuoširdžiai sveikino mokytojus jiems tik įžengus į mokyklą ir vaišino stebuklingu gėrimu. Tuomet šventė persikėlė į Stebuklų šalį, kur jos veikėjai dalijo stebuklingą pyragą ir Češyro Katino pakabukus, vaišino saldainiais, siūlė įvairiausių pramogų, kartu šoko bei kvietė nusifotografuoti prie specialiai sukurtos foto sienos su Skrybėliu ir Karalienėmis.
Ilgosios pertraukos metu IV klasių mokiniai pakvietė mokytojus į muzikinę kompoziciją, kurią atliko mūsų mokinės Evelina Voloskova, Natalija Magdalena Urbanovič ir Uršula Černis. Mokinys Mateuš Latkovski skaitydamas sveikinimo žodžius akcentavo pedagogo darbo svarbą ir meilę mokiniams. Nuskambėję kūriniai „Tylus vanduo“ ir „Neįmanoma“ ne vieną sugraudino ir leido pasijausti išties ypatingai. Po koncerto mokytojų laukė aromatinga kava bei mokinių paruoštas klasikinis „Amuse-bouche“.KONSTITUCIJOS EGZAMINAS
2019 m. spalio 3 dieną gimnazijoje vyko Konstitucijos egzaminas, kuriame dalyvavo 24 II–IV klasių mokiniai. Gimnazistai turėjo atsakyti į 30 klausimų apie LR teisinės sistemos raidą.
PROGRAMOS „BALTIJOS KELIAI“ FILMŲ PERŽIŪRA
2019 m. rugsėjo 24 dieną gimnazijos I–IV klasių mokinių grupė, pakviesta mokytojų Audronės Kuisytės-Zubkaitienės ir Dianos Judkevič, dalyvavo Vilniaus dokumentinių filmų festivalio specialiosios programos „Baltijos keliai“ filmų peržiūroje. Programa skirta visuomenei susipažinti su Baltijos šalių įvykiais, atvedusiais jas į Nepriklausomybę.
Peržiūrėti lietuvių režisierių Arūno Matelio, Audriaus Stonio „Baltijos kelias“ ir estų režisieriaus Andres Sööt „Drakono metai“. Prieš peržiūras mokiniai turėjo galimybę išgirsti režisieriaus Audriaus Stonio žodžius apie šioje festivalio programoje rodomus filmus. Vėliau vyko šių filmų aptarimas su kino edukatore, prodiusere Ginte Žulyte.
Programa įgyvendinta bendradarbiaujant su VšĮ „Meno avilys“.


PANERIAI – ŽMONIŲ MASINŲ ŽUDYNIŲ VIETA
Paneriai visada buvo įsimintina vieta. Čia 1831 m. birželio 19 d. įvyko svarbiausias lapkričio mėnesio sukilimas, kurį laimėjo caro armija. Antrojo pasaulinio karo metu miškas Paneriuose buvo masinių žudynių vieta. Vilniaus Paneriuose buvo nužudyta apie 100 tūkstančių žmonių, iš jų – 70 tūkstančių tik žydų tautybės. Ponarskų šeima tvirtina, kad Paneriuose žuvo apie 20 tūkstančių lenkų, tačiau šiuo metu Ponarskų šeima jau turi dokumentais patvirtintus duomenis, kad žuvo apie 450 žmonių. Būtent apie šiuos žiaurius 1941–1944 m. įvykius Paneriuose trečiosios klasės mokiniai papasakojo savo jaunesniesiems draugams. Simbolinis šių įvykių paminėjimas vyko rugsėjo 25 d., trečiadienį, Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje. Vėliau trečiųjų klasių ir I A klasės atstovai vyko į Panerius paminėti žuvusiųjų. „Yra vietų, kur, nepaisant metų laiko, nesigirdi nė vienos paukščių giesmės. Paukščiai negieda Aušvice, paukščiai negieda Katynės miške ir paukščiai negieda Paneriuose. Čia nutiko kažkas neįtikėtino“, – sakė karo veteranų ir priespaudos aukų tarnybos vadovas Jan Kasprzyk. „Tai vieta, kuri parodo, kaip žmogus žlunga, jei praranda vertybes, kurias šimtmečius formavo ir kūrė mūsų civilizacija. (...) Mes čia, nes prisimename,“ – pridūrė Jan Kasprzyk. Po mišių padėjome gėlių ir uždegėme žvakes, pagerbdami žuvusiuosius.
III B klasės mokinė Aurelija KorenikovaUGDYMO KARJERAI PAMOKA „CAREER AND YOUR FUTURE STUDIES“
2019 m. rugsėjo 25 d. vyko ugdymo karjerai pamoka „Career and your future studies“. Pamokoje dalyvavo IV klasių mokiniai. Ji buvo organizuota Baltic Council for International Education atstovų, kurie anglų kalba pristatė nemokamo išsilavinimo užsienyje galimybes, statistiką, šių dienų aktualijas užsienio rinkoje. Po pristatymo mokiniai kartu su atstove tęsė diskusiją šia tema.


PASKAITA „KAIP SĖKMINGAI SIEKTI KARJEROS. GALIMYBĖS UŽSIENIO UNIVERSITETUOSE“
2019 m. rugsėjo 18 d. mūsų gimnazijos IV klasių mokiniai susitiko su didžiausios kalbų mokyklos Lietuvoje „Kalba.lt“ studijų užsienyje atstove Diana Verikaite.
Atstovė skaitė paskaitą „Kaip sėkmingai siekti karjeros. Galimybės užsienio universitetuose “. Ji taip pat supažindino mokinius su užsienio šalių švietimo sistemos skirtumais, informavo, kokių reikia dokumentų norint stoti į užsienyje esančias kolegijas ir universitetus. Atstovė papasakojo apie studijų privalumus bei trūkumus Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje ir Danijoje. Informavo apie nemokamas konsultacijas ir maloniai kvietė pasinaudoti šia galimybe.

2019 METŲ IŠSKIRTINIS RENGINYS BALSTOGĖJE
Kasmet šiame renginyje dalyvauja keliolika tūkstančių žmonių – Sibiro tremtiniai ir jų kartos: kombatantai, Balstogės gyventojai, jaunimas. Kasmet atvažiuoja svečių ne tik iš Europos, bet ir iš kitų kraštų. Tradiciškai, jau penkiolika metų iš eilės, mūsų gimnazija dalyvauja šiame renginyje. Pirmą kelionės dieną atvykome į Sokulką, kur apsilankėme Šv. Antano iš Padujos (1195–1231) bažnyčioje, vėliau nuvykome į Supraslį, kur yra vienas iš seniausių ir didžiausių stačiatikių vienuolynų Lenkijoje. Balstogėje grožėjomės Branickių rūmais. Šių metų iškilmės prasidėjo prie Katynės aukų paminklo. Vėliau žygiavome Šv. Jono, Branickio, Piastų gatvėmis iki Šv. Dvasios bažnyčios. Prieš eiseną dalyvavome liturgijoje Šv. Mykolo katedroje, pašventintoje Balstogės ir Gdansko arkivyskupo Jokūbo. Pasibaigus eisenai dalyvavome šventose mišiose. Po mišių įvyko iškilmės prie nežinomo sibiriečio kapo – paminklo, kurias vainikavo saliutai. Buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakės. Kasmet, dalyvaudami eisenoje, išgyvename svarbią patriotiškumo ir pilietiškumo pagrindų pamoką. Aukštai iškelta galva žygiavome miesto gatvėmis, o mūsų gimnazijos vėliava plevėsavo tarp kitų švietimo ir visuomeninių įstaigų vėliavų. Tai liudija apie tai, kad Vilniaus jaunimui svarbi bevardžių lenkų kapų atmintis.Egzaminatorius.lt


Mokinių ugdymo karjerai
informacinė svetainė

VILNIAUS APSKRITIES
ADOMO MICKEVIČIAUS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA


Spartusis belaidis
internetas


Švietimas

Elektroninis dienynas


Švietimo tinklas
Nacionalinis egzaminų
centras
Švietimo ir mokslo
ministerija
E-mokykla
Pedagogų profesinės
raidos centras
Švietimo informacinių
technologijų centras
LITNET mokykloms
Švietimo aprūpinimo
centras
Švietimo plėtotės
centras
Rodzina szkół
im. Jana Pawła II
ELEKTRONINĖ
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS CHRESTOMATIJA
11 klasei
Edinburgo hercogo
(DofE) apdovanojimai
V. Druskio g. 11, LT-04306 Vilnius, tel. / faks. (8 5) 244 4504
el. paštas rastine@jonopauliausgimnazija.vilnius.lm.lt