Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
 
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 191715588. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 
Pradžia Kontaktai

Yra vykdomas projektas ERASMUS +
Projektas ,,Atsakingas turizmas apsaugo kultūrų, žmonių ir aplinkos įvairovę“. (Odgovorni turist varuje raznolikost kultur, ljudi in okolja) 2015-1-SI01-KA219-012640_4

Projektas jungia keturių Europos šalių jaunimą: Slovėnijos, Čekijos, Bulgarijos ir Lietuvos.
Projekto tikslas: formuoti moksleivių verslumo įgūdžius ir socialinę atsakomybę, skatinti sąmoningumą keliaujant, ištirti turizmo poveikį gamtai ir kultūros paveldui. Projekto dalyviai: 32 moksleiviai ( nuo 15 iki 19 metų) ir jų vadovai. Projektu siekiama geriau pažinti ir sužinoti apie atsakingo turizmo principus Europoje. Veikla bus skirta ištirti galimybes atsakingo turizmo plėtrai Lietuvoje ir kaip tai paveiks šalies kultūrą. Projekto pagrindinė veikla- trumpalaikiai grupiniai moksleivių mainai, kurių metu jaunimas turės galimybę kartu diskutuoti ir rengti atsakingo turizmo programas keliaujantiems. Projektas buvo patvirtintas ,, Erasmus + Key 2 Veiksmo strateginės tarpmokyklinės partnerystės“ konkurse.
Projektas vykdomas nuo 2015-09-01 iki 2017-12-31. Projekto koordinatoriai: Marija Klečkovska, Barbara Molis, Diana Judkevič.

 
MŪSŲ PARTNERIAI
Gimnazija Franceta Prešerna yra įsikūrusi Krajn mieste, Slovėnijoje. Tai yra valstybinė įstaiga, veikianti nuo 2008 metų ir turinti 600 mokinių, kiekvienoje pakopoje apie 150. Gimnazijoje dirba 45 aukštos kvalifikacijos mokytojai. Mokymo įstaiga siūlo 3 ugdymo programas: 1. Bendrąją gimnazijos programą; 2. Gimnazijos programą su ekonomikos profiliu; 3. Gimnazijos programą su ekonomikos ir sporto mokslų profiliu. Mokymo įstaigos vizija yra ugdyti mokinių pasitikėjimą savimi ir gebėjimą siekti profesinio bei asmeninio gyvenimo sėkmės. Gimnazijos prioritetai yra savarankiška veikla, iniciatyvumas, verslumas, mokymasis mokytis, skaitmeninis raštingumas. Daugelį metų Franceta Prešerna yra tarp pažangiausių IT ir sporto sričių mokyklų Slovėnijoje.
Daugiau informacijos rasite čia
 
Rumburko gimnazija yra įsikūrusi Rumburk mieste, Čekijoje. Mokymo įstaiga veikia nuo 1906 metų. Šiuo metu joje mokosi 400 mokinių ir yra sudaryta 16 klasių komplektų. Mokykla aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Pagal projektus mokiniai turi galimybę kiekvieną vasarą arba rudenį dalyvauti kopimo į kalnus žygiuose, žiemą slidinėjimo kursuose. Mokiniai pasiekia gerų sporto, geografijos, meno, biologijos, ir kalbų rezultatų.
Daugiau informacijos rasite čia
 
Pirmoji Matematikos gimnazija yra įsikūrusi Bulgarijos sostinėje Sofijoje. Veikia nuo 2004 metų ir yra pirmoji privati mokymo įstaiga Sofijoje su matematikos , gamtos mokslo profiliu bei sustiprinta anglų kalba. Mokykloje veikia pradinio mokymo licencijuota programa „Pitagoras“ Nors mokyklos profilis yra orientuotas į tiksliuosius mokslus, mokiniai skatinami kūrybiškai mąstyti ir veikti. Gimnazijoje veikia dramos būrelis, mokinių iniciatyva leidžiamas mokyklos laikraštis, vykdoma daug ir įvairių sporto veiklų. Mokiniai rodo gerus įvairių mokomųjų dalykų rezultatus bet matematikoje daugiausia, yra vietinių ir tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatai ir prizininkai.
Daugiau informacijos rasite čia

Projekto metu įvairių šalių jaunuoliai bendradarbiaujant sudarė 10 keliavimo taisyklių, kurių privalo laikytis kiekvienas keliaujantysis.
 
10 ATSAKINGO KELIAVIMO TAISYKLIŲ
Kaip keliausite?
1. PLANUOKITE IR PASIRUOŠKITE
Paieškokite informacijos apie paskirties vietą tam, kad daugiau sužinotumėt apie ją. Parašykite planą remiantis atsakingo keliavimo taisyklėmis. Pasimokykite vietinės kalbos tam, kad geriau suprastumėte kitą kultūrą ir žmones.

2. SIEKITE NAUJŲ HORIZONTŲ
Asmenybė netobulėja kol sėdite namie. Nieko neišmoksite, jeigu praktikuojantis nepanaudosite žinių. Keliaudami galite pasiekti daugiau. Tai yra kita saviugdos pusė. Visi, kas keliauja, turi kitokį požiūrį į įvairius dalykus, dažniausiai rafinuotą. Keliaudami galite susidurti su sunkumais ir tai yra puikus iššūkis susidoroti su jais. Pažinsite du atskirus pasaulius, vieną, kuris yra namuose ir visai kitą - užsienyje.

3. GERBKITE VIETINĘ KULTŪRĄ
Kultūra atspindi tradicijas, istoriją ir šalies gyventojus. Domėkitės jų gyvenimo būdu, t. y. elkitės pagal vietines taisykles. Net jei ir negalėsite to suprasti, visada toleruokite kitų šalių kultūrą.

4. BENDRADARBIAUKITE SU VIETINIAIS GYVENTOJAIS
Užmegzkite ryšį su vietiniais gyventojais. Aptarkite jų gyvenimo būdą. Klauskite žmonių apie vietas, kurias verta aplankyti, ką galima nupirkti ir kt. Bet kokia pagalba vietiniams gyventojams remia juos ir parodo, kad keliaudami turime būti atsakingi. Remkite pažeidžiamus žmones savanoriškais darbais ir prisidėjimu. Po kelionės stenkitės palaikyti ryšį su vietiniais gyventojais, išsiųskite jiems pažadėtas nuotraukas ir laiškus, pakvieskite į savo šalį ir pasiūlykite konsultaciją, maistą ir apgyvendinimą.

5. NEPAMIRŠKITE APLINKOS
Kadangi keliavimas yra susijęs su žmonių judėjimu iš vienos vietos į kitą, labai svarbu, kad jokia žala nebūtų padaryta aplinkai. Naudokitės ekologišku ir ekonomišku transportu. Sumažinkite atliekas. Naudokitės biologiškai suyrančiais įpakavimais arba keliems panaudojimams skirta tara. Palikite kuo mažiau pėdsakų gamtoje.

6. PAREMKITE VIETINĮ VERSLĄ
Prisidėkite prie vietinės ekonomikos plėtros ją skatinant ir remiant: naudokitės vietiniu transportu ir apgyvendinimu, keliaukite su vietiniais gidais ir valgykite vietinį maistą. Mokant už paslaugas, reikia užtikrinti, kad pinigai patektų į tinkamas rankas. Gaminkite ir ruoškite maistą sau, naudodami vietinius produktus ir ingredientus. Populiarinkite vietinį maistą savo pažįstamų tarpe. Stenkitės pirkti ir naudoti vietinių amatininkų rankų darbo produktus, kad juos paremtume. Nepirkite suvenyrų, kurių gamybos procesas neatitinka vaikų teisių JT konvencijos. Įsigykite suvenyrų, kurie pagaminti ne išnykstančių gyvūnų ir augalų.

7. VENKITE PAVOJAUS
Niekada nesiimkite veiksmų, kurie gali būti rizikingi jums ar kam nors kitam. Gerai pagalvokite ir darykite užtikrintai. Visada įsitikinkite, kad kažkas žinotų, kokie yra jūsų planai. Turėkite tinkamą gyvybės draudimą. Žinokite atitinkamą kalnų gelbėjimo komandos ir savo šalies ambasados numerius.

8. BŪKITE SAVARANKIŠKI IR NEPRIKLAUSOMI
Įsitikinkite, ar turite viską tam, kad būti nepriklausomiems ir savarankiškiems. Niekada nepasitikėkite kitų pagalbos. Kuo daugiau jūs esate priklausomi nuo kitų, tuo mažiau esate nepriklausomi.

9. BŪKITE KOMANDOS DALIMI
Jei keliaujate su kuo nors kitu, visada aptarkite su juo savo pasiūlymus ir pageidavimus. Būkite pasirengę parodyti pagarbą kitiems komandos nariams, o taip pat turite būti pakankamai stiprūs tam, kad apgintumėte savo požiūrį. Nepamirškite visada gerbti silpniausią grupės narį. Niekada nesielkite taip, lyg būtumėt vienas.

10. DIDINKITE INFORMUOTUMĄ APIE ATSAKINGĄ KELIAVIMĄ
Organizuokite prezentacijas, sutelkiant dėmesį į atsakingo keliavimo informuotumo didinimą, pateikite informaciją apie geras vietas ir suteikite grįžtamąjį ryšį turizmo agentūrai. Paruoškite santrauką apie tai, ką sužinojote, ką padarėte gerai, ką būtų galima patobulinti ateityje. Apmąstykite stereotipus, kokius turėjote apie šią šalį ir jos žmones, galbūt mūsų nuomonė pasikeitė.

PROJEKTO MOBILUMAI

Daugiau informacijos apie atsakingus keliavimo būdus rasite čia:

http://ekologija.blogas.lt/draugiskai-atsakingai-ir-samoningai-keliauti-imanoma-21230.html
http://www.atostogoskaime.lt/en
http://www.anp.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=173
http://neriesparkas.lt/

http://terrasport.lt/13-turizmas?gclid=CLj5s43Hu8wCFUsNcwoduPQEIw
http://aic.lt/Stovyklavimas/
http://iskylauk.lt/lt/turizmo-prekes.html
 


Egzaminatorius.lt


Mokinių ugdymo karjerai
informacinė svetainė

VILNIAUS APSKRITIES
ADOMO MICKEVIČIAUS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA


Spartusis belaidis
internetas


Švietimas

Elektroninis dienynas


Švietimo tinklas
Nacionalinis egzaminų
centras
Švietimo ir mokslo
ministerija
E-mokykla
Pedagogų profesinės
raidos centras
Švietimo informacinių
technologijų centras
LITNET mokykloms
Švietimo aprūpinimo
centras
Švietimo plėtotės
centras
Rodzina szkół
im. Jana Pawła II
ELEKTRONINĖ
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS CHRESTOMATIJA
11 klasei
Edinburgo hercogo
(DofE) apdovanojimai
V. Druskio g. 11, LT-04306 Vilnius, tel. / faks. (8 5) 244 4504
el. paštas rastine@jonopauliausgimnazija.vilnius.lm.lt