ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW PROJEKTU SZKOŁA 6.0

2020-09-21
Diana Judkevič
image

W roku 2019 Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Wilnie i V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie podpisały umowę o współpracy w ramach projektu „Szkoła 6.0”.

„Szkoła 6.0” to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków, w Polsce i poza jej granicami, obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

Projekt „Szkoła 6.0” to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą.

Zgodnie z harmonogramem w ramach współpracy szkół w roku 2020 został zrealizowany konkurs oraz wystawa fotograficzna „Matematyka w obiektywie”, a także konkurs multimedialny "Jan Paweł II - święty naszych czasów".

Dziękujemy partnerom za współpracę, a uczniom za aktywność!